Thanh toán

Các hình thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán khi mua hàng bằng các hình thức sau :

- Thanh toán bằng cách đưa tiền mặt trực tiếp khi mua hàng tại shop

- Quý khách thanh toán bằng cách chuyển khoản vào một trong những tài khoản sau :

Ngân hàng vietcombank, số tk 0031000173943 chủ tài khoản NGUYỄN VĂN KIÊN, chi nhanh lê chân, Hải Phòng

Ngân hàng agribank, số tk 2112205036666 chủ tài khoản NGUYỄN VĂN KIÊN, chi nhanh lê chân, Hải Phòng

- Ngoài còn có hình thức thanh toán COD của vnpt ( bưu điện )