Xe đạp gấp nhỏ gọn tại Hải Phòng, xe đạp bỏ vào cốp ô tô tại Hải Phòng